24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi

  Cumhuriyet’in 2. Yüzyılında Yeni Dönem Yeni Ufuklar
  Hayalimizdeki Türkiye

  TÜRKONFED’İN EN BÜYÜK ZİRVESİ’NDE 24. BULUŞMANIN ADRESİ ADANA

  Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında “Yeni Dönem, Yeni Ufuklar” ana teması ve Hayalimizdeki Türkiye mottosu ile 2-3 Aralık 2022 tarihlerinde Adana’da gerçekleştiriliyor.

  Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (ÇUKUROVASİFED) desteği, Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ADSİAD) ev sahipliğinde, ülkemizin her bölgesinde üreten ve değer yaratan 500 iş insanını bir araya getirecek olan Zirve, Adana ve Mersin’in yani Çukurova’nın potansiyellerinin de fırsata dönüşmesi için önemli temaslara da sahne olacak.

  Ülkemizin her bölgesinden iş insanlarının bağımsız ve gönüllülük temelli bir araya geldiği TÜRKONFED, bugün 26 bölgesel-4 sektörel olmak üzere 30 federasyon, ulusal-uluslararası 300’ün üstünden dernek ve 50 bini aşkın şirket temsil ediyor. Kurulduğu günden bugüne geçen

  18 yılda, 22 Anadolu kentinin ev sahipliği yaptığı TÜRKONFED Zirvesi, pandemi döneminde 23’üncü buluşmasını Dönüşüm Zamanı ana teması ile çevrim içi olarak gerçekleştirmişti. TÜRKONFED’in en büyük iş dünyası buluşması olan Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nin 24’üncüsü, “Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm” ekseninde 3D vizyonu odağında gerçekleştirecek.

  24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi Ana Teması

  Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ile kaliteli büyümesi hedefleri doğrultusunda, her bölgeden iş insanlarının bağımsız ve gönüllülük temelinde bir araya geldiği bugün 30 federasyon, ulusal-uluslararası 300’ün üstünde dernek ve 50 bini aşkın şirketi temsil etmenin sorumluluğunu taşıyor. ‘Dijital Dönüşüm’ün getirdiği yaratıcı inovasyon, ‘Yeşil Dönüşüm’ün öne çıkardığı sürdürülebilirlik temelli iş uygulamaları ve ‘Toplumsal Dönüşüm’ün ortaya koyduğu insan odaklı bir ekonomi anlayışı çerçevesinde; üretim, tedarik zincirleri, ticaret ve rekabet bütünüyle yeniden yazılıyor. “Oyunun kurallarının değil oyunun kendisini değiştirme gücüne sahip” bu dönüşüm süreçlerini ‘Yeni Dönem Yeni Ufuklar Vizyon Belgesi’nde, Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm odakları ile 3D olarak tanımlayan TÜRKONFED, bu dönüşüm ekseninde yerelden ulusala ve küresele uzanan kalkınma dinamiklerini güçlendirmeye çalışıyor.

  Dijital Dönüşüm

  Yeni ekonomik sistemde verimlilik, çeviklik ve rekabetçilik, dijitalleşmenin kodlarıyla belirleniyor. Kültürel ve zihinsel bir değişimi de ifade eden dijitalleşme, çalışma hayatından iş yapma modellerine, sosyal alışkanlıklarımızdan tüketim tercihlerimize kadar hayatı dönüştürüyor. İşletmelerimizin veri analitiği konusunda, insan kaynağı ve altyapı yetkinliğini artırması; teknolojiyi tüketen değil, üreten, geliştiren ve ihraç eden bir yapıya kavuşması gerekiyor. Ülkemizin her anlamda çıkış yolu; yüksek teknolojili üretim ve katma değerli ihracattan geçiyor. Bu dönüşümün bir parçası olmak için tek başına teknoloji yetmiyor. Dijitalleşme sadece teknolojik altyapının değil, nitelikli insan kaynağı yetkinliği ile verimliliğinin artırılması anlamına da geliyor. Nitelikli insan kaynağı yetkinliğinin de; blockchain – yapay zeka – büyük data, robotik ve 3 D teknolojilerinin dünyasına uygun; sorgulayan, eleştiren, araştıran, geliştiren ve özgür düşünceyi inovasyonla birleştiren bir eğitim sistemiyle kurgulanması gerekiyor.

  Yeşil Dönüşüm

  Daha iyi bir gelecek planlamak için ekonomik göstergeler, para ve maliye politikaları yeterli değil. Çevresel, sosyal ve bireysel refah göstergelerine odaklanan; kapsayıcı, bilimsel ve yaratıcı politikalar geliştirmek gerekiyor. Ham maddeden iş süreçlerine, üretimden nihai tüketiciye uzanan “insan-çevre” odaklı, bir eko-sistemin kuralları yazılıyor. Teknolojinin daha insan odaklı, daha çevre odaklı, daha sürdürülebilir ve verimlilik artışı yarattığı, yeni bir refah toplumu yolculuğu planlanıyor. Yeni ekonomik dönüşüm içi, yerküreyle, havayla, suyla ve toprakla ilişkimizi düzenlemek için Yeşil Dönüşüm, çok önemli fırsat pencereleri açıyor. Enerjide dışa bağımlı olan ülkemizin ikiz açık diye tarif edilen dış ticaret ve cari açığının kapatılmasında önemli bir kaldıraç etkisi yaratacaktır. İklim değişikliği odaklı tasarlanacak Yeşil Dönüşüm politikaları, tasarruftan verimliliğe, eko-inovatif üretimden ihracata yeni pazar avantajları ile de rekabetçilik gücü artışı yaratacaktır.

  Toplumsal Dönüşüm

  Dünya, güvenlik ile özgürlük, refah ile demokrasi ikilemleri arasında zihni bir sıkışma içinde. Yalnızca çoğunluğun tercihlerine göre şekillenen yönetimler ve politikalar da bugünün sorunlarını çözmeye yetmiyor. Dünyayı ve Türkiye’yi hem kendimiz hem de insanlık için, daha iyi hale getirmek istiyoruz. Karmaşıklığın ve belirsizliğin esas olduğu yeni hayat ritmi, yeni bir yol ve zihin haritasını gerekli kılıyor. Kaygının, endişenin, gerilimlerin yaygınlaştığı bu zamanda; güvenli yollara, stratejilere, politikalara ve liderliklere ihtiyacımız var. Siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik taleplerin bu kadar çeşitlendiği ve farklılaştığı bir dünyada, ortak yaşam, yalnızca tüm bu farklı taleplerin bir arada olmalarından beslenen, hatta bunu teşvik eden bir demokrasi ile olanaklı görünüyor. Ortak yaşama iradesini güçlendiren demokrasi bir tercih değil artık sürdürülebilir hayatın temel koşulu oldu. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, fikir ve ifade hürriyeti ile medya ve STK’ların özgürlüğü, toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı politikalar, girişimci bir neslin nitelikli ve kaliteli eğitim sistemi ile yetiştirilmesi toplumsal dönüşüm vizyonunun özünü oluşturuyor. Toplumsal dönüşüm hedefi, insanın zihinsel ve kültürel dönüşümünü merkezine alıyor.

  PROGRAM

  Türk iş dünyasının duayen isimlerinin yanı sıra yeni nesil girişimci genç liderlerini de bir araya getiren Zirve’nin bu yıl onur konuğu Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı olacak.

  TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman SönmezTÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın yanı sıra TÜRKONFED’in önceki dönem başkanları  Celal Beysel, Süleyman Onatça; TÜSİAD’ın önceki dönem başkanları Cansen Başaran-Symes  ve Erol Bilecik ile Sektörel Dernekler Federasyonu Onursal Başkanı Sefa Targıt gibi önemli isimlerin katılacağı zirve kapsamında önemli mesajların da verileceği “Başkanlar Paneli”nde moderatorlüğü EGD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı / Türkiye’de İş Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak üstelenecek.

  Ekonomiden demokrasiye, gençlik, girişimcilik ve kadından eğitime, sosyal ve kültürel değişimin kodlarını, ülkemizin her bölgesinden gelen iş insanları, sivil toplum liderleri ve kanaat önderleri ile masaya yatıracak olan zirvede; moderasyonunu Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın yapacağı “İkinci Yüzyılda Hayalimizdeki Türkiye Paneli”nde  İstanbul Ekonomi Yönetici Ortağı Sinan Ülgen, Araştırmacı ve Yazar Bekir Ağırdır, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erinç Yeldan ve Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit İzmen de görüş ve değerlendirmeleri ile yer alacak. 

  İş Dünyası ve STK’ların Dönüşümdeki Rolü“Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm” odağında Hayalimizdeki Türkiye’nin ele alınacağı 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi, Sheraton Grand Adana Hotel’de gerçekleştirilecek.

  2 Aralık 2022

  13.30-14.00

  Kayıt-Karşılama


  14.00-15.30

  Bilgi Köprüsü – Üyeler Arası İş Geliştirme Oturumu


  15:30-16:00

  Kahve Molası


  16.00-16.30

  Açılış konuşmaları

  Şükrü Ünlütürk, TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı
  Süleyman Sönmez, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı


  Faaliyet Sunumu: Arda Batu, TÜRKONFED Genel Sekreteri & Yönetim Kurulu Üyesi


  16.30-17.30

  Başkanlar Paneli:
  “İş Dünyası ve STK’ların Dönüşümdeki Rolü: Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm”

  Moderatör:
  Celal Toprak, EGD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı / Türkiye’de İş Dünyası Genel Yayın Yönetmeni

  Erol Bilecik, TÜSİAD (2017-2018 Dönemi) Yönetim Kurulu Başkanı
  Cansen Başaran-Symes, TÜSİAD (2015-2016 Dönemi) Yönetim Kurulu Başkanı
  Süleyman Onatça, TÜRKONFED (2013-2015 Dönemi) Yönetim Kurulu Başkanı
  Celal Beysel, TÜRKONFED (2007-2011 Dönemi) Yönetim Kurulu Başkanı
  Sefa Targıt, SEDEFED Onursal Başkanı ve TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Üyesi


  17.30-17.45

  Kahve Molası


  17.45-18.30

  Açık Kürsü


  20.00-23.00

  Gala Yemeği
  Gala Onur Konuşmacısı
  İbrahim Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı

   

  3 Aralık 2022

  09.00-09.30

  Kayıt-Karşılama


  09.30-10.30

  Açılış Konuşmaları

  Vedat Gizer, ADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
  Hüseyin Kış, ÇUKUROVASİFED Yönetim Kurulu Başkanı
  Orhan Turan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
  Süleyman Sönmez, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı
  Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
  Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
  Dr. Süleyman Elban, Adana Valisi*
  Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanı*


  10.30-11.00

  Onur Konuğu
  Ali Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı


  11.00-11.15

  Kahve Molası


  11.15-13.00

  İkinci Yüzyılda Hayalimizdeki Türkiye Paneli
  “Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm Odağında Hayalimizdeki Türkiye”

  Moderatör:
  Hakan Güldağ
  , Nasıl Bir Ekonomi Yönetim Kurulu Başkanı

  Sinan Ülgen, İstanbul Ekonomi Yönetici Ortağı
  Bekir Ağırdır, Araştırmacı ve Yazar
  Prof.Dr. Erinç Yeldan, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi
  Doç. Dr. Ümit İzmen, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi


  13.00-13.30

  Zirve Kapanış


  13.30-14.30

  Öğle Yemeği


  * Teşrifleri Halinde

  KONUŞMACILAR

  Soyadı sırasına göre sıralanmıştır.

  * Teşrifleri Halinde

  KAYIT

  PDF FORM İLE KAYIT VE ÖDEME

  Banka havalesi veya kredi kartı formunu doldurup kayıt olmak için aşağıdaki PDF kayıt formuna tıklayınız.

  PDF KAYIT FORMU

  SOSYAL PROGRAM

  İLETİŞİM

  Telefon

  +90 531 720 28 91